1140. Lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadus
06.10.2001

Avaldatud Riigi Teatajas 2001 I, 81, 487.

Riigikogus vastu võetud 26. septembril 2001.