Vabariigi Presidendi intervjuu ajalehele Postimees 28. märtsil 2001
28.03.2001

Euroliit tuleb teha tädi Maalile arusaadavaks


President Lennart Meri, millega seletate asjaolu, et Euroopa Liidu pooldajate hulk on viimase kuuga sedavõrd oluliselt vähenenud ja vastaste hulk kasvanud?

Seletan seda teadmatusega, et Euroopa Liit suurendab liikmesriikide tööjaotust, eestlase sissetulekut ja Eesti majanduse kiiret edenemist.

Kas näete seost ELi toetajate vähenemise ja valitsuse ümber viimase kuu jooksul tekkinud skandaalide (raudteeliikluse osaline kadumine, probleemid Eesti Raudtee erastamisel, skandaal Edgar Savisaare pildi tulistamise ümber jne) vahel?

Näen seost küll, sest valitsus on sunnitud suure osa ajast pühendama iseenese õigustamisele ja seetõttu jääb vähem aega Euroopa Liidu eeliste selgitamiseks lihtsas keeles, mis oleks arusaadav ka tädi Maalile.

Kas nimetatud uuringu tulemus mitte ei näita, et üks riigi välispoliitilisi prioriteete - astumine Euroopa Liitu - on sattunud vastuollu rahva enamuse tahtega? Kui jah, siis kas riigipea, valitsus ja Riigikogu peaksid jätkama rahva tahte vastaselt tööd Euroopa Liitu astumiseks?

Täna on kehv ilm, kuid see ei tähenda, et Eestis oleks kehv kliima. Eestlane tahab juba täna enesekindlust iseenda ja oma laste jõukama elu suhtes kolme, kuue, kümne või kahekümne aasta pärast, kuid see enesekindlus ei tule usust, vaid palga, pensionide ja stipendiumide selgetest numbritest, mis on saavutatavad üksnes Euroopa Liidus.

Kas küsitlusest selguva trendi jätkumisel on mõju sellele, kuidas Euroopa Liidu liikmed suhtuvad Eestisse kui kandidaatriiki? Kui teie arvates avaldab see mõju, siis millist?

See ei avalda mõju, sest ka Euroopa Liidu liikmesriigid otsivad pidevalt paremaid lahendusi Euroopa tootlikkuse suurendamiseks ja jõukuse kasvatamiseks.

Kas ELi suhtes negatiivse trendi jätkudes kavatseb president tõstatada küsimuse, et valitsuse ja teiste riigiasutuste tegevuses tuleb midagi muuta - korraldada massiline teavituskampaania, muuta välispoliitilisi prioriteete vms?

Eesti kodanike paremat teavitamist olen nõudnud paljudes oma kõnedes, viimati vabariigi aastapäeval, ja teen seda ka edaspidi, sest mis tahes uuendus saab edukas olla ainult tingimusel, kui seda toetab rahvas, tädi Maali kaasa arvatud. Välispoliitilise prioriteedi muutmine tähendaks liitumist Vene Föderatsiooniga ja selle vastu on Eesti Vabariik tervenisti.


Toomas Mattson