Vabariigi President võttis vastu Venemaa suursaadiku
11.01.2001

Vene Föderatsiooni suursaadiku Konstantin Provalovi volikirjade üleandminePresident Lennart Meri võttis täna Kadrioru presidendilossis vastu Vene Föderatsiooni erakorralise ja täievolilise suursaadiku Eestis Konstantin Provalovi, kes tuli oma volikirju üle andma.

Volikirjade üleandmisel peetud inglisekeelses kõnes ütles Venemaa suursaadik, et ta suhtub oma missiooni Eestis suure vastutustundega ning näeb oma ülesannet kahepoolsete suhete potentsiaali ellurakendamises ja praktiliste sammude astumises meie rahvaste huvides.

'Aasta 2000 on Venemaa jaoks olnud oluline aasta. Positiivne protsess, mis on alanud Venemaal pärast presidendivalimisi, avaldab soodsat mõju tema rahvusvahelisele positsioonile. Venemaa president on seadnud üheks peamiseks eesmärgiks diplomaatilisele teenistusele avardada sõprade ja partnerite ringi. Ma arvan, et see ring võiks eelkõige sisaldada meie naabreid, kaasa arvatud Eestit,' sõnas Provalov. Veel lisas suursaadik, et kõik vajalikud eeltingimused koostööks Venemaa ja Eesti vahel on olemas – ühine piir, vastastikune majandushuvi, ühine huvi tugevdada stabiilsust meie ühises Balti regioonis ning laiad kultuurilised ja ajaloolised traditsioonid.

'Pidades Euroopa integratsiooniprotsessi positiivseks ja ajalooliselt põhjendatuks, mõistame Eesti püüdlusi integreeruda Euroopa majandusstruktuuridesse,' sõnas suursaadik.

Vabariigi President kinnitas, et Euroopa Liidu tulevase liikmena on Eesti huvides arendada tugevat koostööd Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ning et Eesti on huvitatud headest suhetest oma idanaabriga.

Volikirjade üleandmise tseremooniale järgnenud vestlusel räägiti Eesti ja Venemaa suhete ajaloost ja võimalusest avada Peipsi järv turismile, sealhulgas purjekatele Narva jõe kaudu.

Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 11. jaanuaril 2001