Vabariigi President jättis välja kuulutamata ''Õiguskantsleri seaduse''
25.04.2001

President Lennart Meri otsustas eile välja kuulutamata jätta Riigikogus 3. aprillil vastu võetud ''Õiguskantsleri seaduse §-de 6 ja 44 muutmise seadus''. Seni kehtiva ''Õiguskantsleri seaduse'' kohaselt peab õiguskantsler olema kõrgete kõlbeliste omadustega teovõimeline Eesti kodanik, kes valdab vabalt eesti keelt. Seaduse uus redaktsioon kehtestab õiguskantslerile muuhulgas vanusepiirangu, haridustaseme- ja staažipiirangu, kuid põhiseadus niisuguseid piiranguid õiguskantslerile ette ei näe. Uued nõuded kitsendavad oluliselt kandidaatide ringi ning Vabariigi Presidendi õigust esitada Riigikogule sobivaim kandidaat. Piirang on vastuolus põhiseaduse sätestatud võimude lahususe põhimõttest tuleneva ja põhiseaduslike institutsioonide autonoomsusega oma pädevuse teostamisel, mida on juba 14. aprilli 1998 rõhutanud Riigikohus oma otsuses nr 3-4-3-98.

Seaduseelnõu jõustmine võimaldaks juba täna nimeliselt määrata see kitsas kodanike ring, kelle hulgast Vabariigi President peaks kandidaadi nimetama aastal 2008 . Sellega saavutab Riigikogu soovitule vastupidise tulemuse. Seadusemuudatus ei taga, et ka järgmine õiguskantsler oleks parimal moel sobiv täitma oma ülesandeid, sest presidendi võimalused hea kandidaadi leidmiseks oleksid tõsiselt ahendatud. Vabariigi President peab Eesti väiksust ka personalipoliitikas arvestama . ''Selle seaduseelnõuga seoksin oma järeltulijat käsist ja jalust,'' sõnas president Meri. Õiguskantsleri nimetamisel on lõplik sõna ikkagi Riigikogul. Riigikogu otsustab, kas kandidaat vastab põhiseaduse vaimule.

President kuulutas välja Riigikogus 4. aprillil vastu võetud ''Puhkuseseaduse'', Riigikogus 10. aprillil vastu võetud ''Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, veeseaduse ning planeerimis- ja ehitusseaduse muutmise seaduse'' ja 11. aprillil vastu võetud ''Mahepõllumajanduse seaduse''. President kuulutas välja ka Riigikogus 18. aprillil vastu võetud ''Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse'' ja ''Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse'.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 25. aprillil 2001