Vabariigi President Eesti Vabariigi aukonsulite teisel konverentsil 14. septembril 2000
14.09.2000

Lugupeetud konsulid,

Mul on rõõm tervitada teid siin Tallinnas ja presidendilossis. Olgugi, et te olete teiste riikide kodanikud, on see ju teatud mõttes ikkagi ka teie pealinn ja teie presidendi loss.

Te olete otsustanud esindada Eestit igaüks oma kodumaal ning mina ja Eesti täname teid selle eest. Te olete pühendanud ennast meie riigi abistamisele ning kontaktide edendamisele teie asukohamaa ja Eesti vahel, ning see on juba aidanud kaasa lepingute allakirjutamisele, kontsertide toimumisele ja näituste korraldamisele – ja seda kõike vaid mõne aasta pikkuse töö tulemusena.

Ja ometi on meil veel palju teha. Eesti majandus tuleb veelgi kindlamalt siduda maailmamajandusega – ja mitte ainult seda. Eesti tervikuna peab kindlustama oma koha maailmas. See tähendab liikmestaatust nii Euroopa Liidus kui NATOs. Need on meie tähtsaimad, olemuslikud tulevikusihid. Kumbki neist nõuab pühendumist ja visadust mitte üksnes meilt siin Eestis, vaid ka teilt; sest kuigi te ametlikult ei ole Eesti diplomaadid, olete sellegipoolest Eesti riigi ametlikud esindajad, ning teie ülesanne on selle maa kohta selgitusi jagada ja seda esindada. Kahtlemata olete tõestanud ka oma võimekust sel alal.

Seepärast olen ma kindel, et eelseisvatel aastatel on teie töö veelgi tulemusrikkam, ning see toob kokkuvõttes tulu nii teie kodumaadele kui ka maale, mida te olete otsustanud esindada – Eestile.

Daamid ja härrad,

Üks teie seast on ära teeninud minu – meie – erilise tänu. See on hr. Kasturi Lal Vig, meie aupeakonsul Indias. Ta on teeninud Eestit suure väärikusega ja mina isiklikult võlgnen talle palju tänu tema suurepärase toetuse eest minu möödunudaastase riigivisiidi ajal Indiasse. Suurelt osalt tänu temale on Eesti ja India suhted arenenud nii hoogsalt.

Ja seepärast on mul suur rõõm anda Kasturi Lal Vigile üle Maarjamaa Risti orden kui Eesti tänulikkuse sümbol.

Tänan teid.