Vabariigi President Balti Kaitsekolledži lõpetamistseremoonial 22. juunil 2000
22.06.2000

Kindral Clemmesen,
lõpetajad,
külalised,

Vabariigi President peab kõnet Balti Kaitsekolledži lõputseremoonial (Foto:Boris Mäemets)ajalugu kujundab meie igapäevaseid tegemisi ja käimasolevaid protsesse vaikselt ja ometi visalt. Tartu akadeemiline traditsioon ulatub tagasi 13. sajandisse. Seitse sajandit on haridusel olnud selles linnas keskne roll. Möödunud aastal olime tunnistajateks sõjaväelise hariduse taassünnile Tartus. Aastail 1803-1830 oli Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas ka sõjateaduste osakond, ning selle osakonna lõpetajate seas olid mitmed Vene Impeeriumi armee kõrged ohvitserid, muuhulgas ka marssal krahv Friedrich Wilhelm Rembert von Berg. Selle traditsiooni jätkuks tänapäeval - umbes 200 aastat hiljem - on Tartu Ülikooli õppejõudude loengud BALTDEFCOL'is.

Suurem osa teist on teadlik asjaolust, et Tartu on Teisest maailmasõjast peale pidanud kogema võõraste sõjaväeüksuste kohalolekut - kuni selle ajani, mil me aastail 1990-1994 saavutasime okupatsioonivägede täieliku lahkumise maalt. Sel ajal oli Tartu ''suletud'' sõjaväeline linn ja samas siiski valgustuse paik, paik, kust ei kadunud vaba mõtlemine ja akadeemiline eluviis ka okupatsiooni aastatel - Venemaa välisministeeriumi andmetel oli küll tegemist otsekui vabatahtliku okupatsiooniga, kui mõistate, mida ma öelda tahan; siiski andis see linn Tšetšeenia rahvale nende esimese demokraatlikult valitud presidendi, hiljem lahingus langenud kindral Dudajevi.

Ajalukku tagasi vaadates mõistame, miks me täna siia kokku oleme tulnud. Me oleme siin, sest me teame julgeoleku hinda - ja veel paremini julgeoleku puudumise hinda.

Tulles tänase ürituse juurde - kõige pealt tahaksin teid kõiki tänada selle eest, et olete teadvustanud maailmale BALTDEFCOL'i kui demokraatliku ja kaasaegse ohvitserihariduskeskuse olemasolu. Koostöövajadus on küpsenud koostöötahteks ja koostööoskuseks. Balti Kaitsekolledž on integreerinud erineva rahvusliku ja kultuurilise taustaga õpilased ja õpetajad üheks meeskonnaks. Selle aasta jooksul on akadeemilised õppejõud ja kursandid selgeks õppinud, mida tähendab mõiste ''meeskonnavaim'' ja mida tähendavad ühised väärtushinnangud. BALTDEFCOL'i roll on kujundada vaistlik soov kodumaad kaitsta rafineeritud ja tõhusaks oskustööriistaks
Püüame anda oma panuse selle julgeolekukeskkonna heaks, milles me elame. Julgeolek on jagamatu, ja seda mitte ainult Balti riikides vaid Läänemere kaldail, Euroopas ja kogu maailmas. Julgeolekut Läänemere kaldail on võimalik tagada vaid mitmepoolse koostöö kaudu.

Sellest lähtudes soovin ma õnnitleda oma kaasmaalasi, olgu nad siis eestlased või taanlased, ungarlased või leedukad, ameeriklased või sakslased, ja tänada neid üksmeelse toe ja huvi eest, mis on ümbritsenud Balti Kaitsekolledžit tema esimesest elupäevast peale. Mul on väga selgesti meeles esimene päev sellessamas saalis.

Tahan esile tõsta meie partnerriikide abi selle uue kooli käivitamisel ning väljendada oma siirast tänu BALTDEFCOL'i esimesele komandörile, Taani brigaadikindralile Michael Clemmesenile. Me hindame kõrgelt teie sõprust.

Haridus ei ole kunagi odav, liiati veel nii kõrgel ja rahvusvahelisel tasemel. Samas ei ole rahu, stabiilsus ja julgeolek kunagi liiga kallid. Iga kroon, dollar või mark, mis kulutatakse ohvitseride haridusele, tähendab investeeringut julgeolekusse ja tasub end sajakordselt ära. On loomulik, et me oleme sellesse projekti kõvasti investeerinud. Et seda on teinud ka meie lääneliitlased, paljude maade maksumaksjad, on tõeline ime.

Ma tänan meie lähimaid partnereid ja kaaslasi Lätit ja Leedut, kes nagu Eestigi oskavad vääriliselt hinnata tõsiasja, et uus vanemstaabiohvitseride põlvkond hakkab tugevdama meie riiklikku iseolemist ja regionaalset stabiilsust ning lisab kaalu meie panusele ülemaailmse rahu tagamisel. Staabiohvitseride puudus strateegilisel ja operatiivtasandil on meie kõige suurem mure.

Tänan teid teie suurepärase töö eest, teie ühise tahte eest, teie sõbralike suhete eest. Samuti soovin ma, et kogu kool - nii õpilased kui õpetajad ja akadeemikud - peaksid meeles, et selle kooli tulevased õpilased käivad teie jälgedes. Tundke oma vastutust nende ees.

Teie olete demokraatia kaitsjad kahekümne esimesel sajandil. Mulle on auks olla täna siin koos teiega.

Tänan teid.
President Lennart Meri ja Taani brigaadikindral Michael Clemmesen (Foto:Boris Mäemets) President Lennart Meri Balti Kaitsekolledži esimese lennu lõpetanutega (Foto:Boris Mäemets)