Vabariigi President Välisinvestor 1999 lõpptseremoonial Šveitsi Majas 13. aprillil 2000
13.04.2000

Lugupeetavad daamid ja härrad,

Tänase ürituse kauaaegse patroonina tahan enne võitjate avalikustamist teiega jagada mõningaid mõtteid.

Eesti on seadnud enesele eesmärgiks olla valmis ühinema Euroopa Liiduga aastal 2003. Selle eesmärgi saavutamiseks peab Eesti arengukiirus olema suurem, kui seda on Euroopa Liidu oma. Oleme teinud olulisi edusamme oma ühiskondlikus arengus, kuid ebasoodne majanduskliima on meie majanduskasvu paaril viimasel aastal aeglustunud. Eesti majanduse kasvukiirus ei ole praegu piisavalt suur, et võiksime keskmises perspektiivis, nii tosina aasta vältel, Euroopa Liidu mahajäänumate maadega ühele pulgale jõuda. Kahjuks on Eesti majanduskasv kohati isegi arenenud maade majanduskasvust madalam, nii et vahe ähvardab hoopis laiemaks venida.

On arusaadav, et Eesti ei jõua oma arenguvajadust omavahenditest finantseerida. Välisinvestoritel on tähtis ja tänuväärne roll Eesti viimisel Euroopa Liitu. Eesti Välisinvesteeringute Agentuur on oma auhindade kategooriad paika pannud vastavalt sellele, mida me peame välisinvesteeringute puhul oluliseks. Meie prioriteetideks on innovatsioon, eksport, töökohtade loomine. Vähemalt käesoleval hetkel on meile oluline ka investeeringu suurus. Eesti praegune maksusüsteem soosib suuresti kapitalimahukust võrreldes tööjõumahukusega. Peaauhinna väljaandmisel arvestatakse investori esinemist kõigis eelmainitud kategooriates - ning kindlasti ka asjaolusid, mida ei anna niiviisi lahterdada.

Lõpuks tahaksin veidi üldisemas plaanis märkida, et majandusarengu kiirendamine ja pikaajalisuse kindlustamine peab nihkuma Eesti riigi prioriteetide esirinda. Meie mõtlemine peab omandama strateegilise mõõtme, ulatuma kaugemale euroliidu nõuetele ja projektsioonidele vastavate arengukavade mehhaanilisest koostamisest. Me ei tohi mõelda ainult kiirele rahale, vaid peame mõtlema seostele, mis kujundavad majanduskliimat ja õppima neid seoseid eriti terviklikult ja ulatuslikult rakendama. Ei piisa ainult kapitalivoogudele soodsate tingimuste loomisest, peame looma tingimused ka väärtuslike inimeste Eestisse toomiseks ja juba siin elavate inimeste kinnistamiseks. On vaja luua tingimused selleks, et loov mõte pääseks Eestis õitsema.

Ma tänan.