41. Kaitseväe tegevohitseride atestatsioonikomisjoni moodustamine
07.02.1995

1. Kaitseväe tegevohvitseridele auastmete andmiseks ning korrastamiseks moodustan atesteerimiskomisjoni koosseisus:

komisjoni esimees kolonel Arvo Sirel
komisjoni aseesimees kolonel Vello Loemaa
liikmed: kolonelleitnant Rudolf Bruus
kapten Riho Ühtegi
kaptenleitnant Veljo Pärli
leitnant Jaan Kapp
leitnant Matti Sülluste
nooremleitnant Kitti Jürgens

2. Kaitseväe juhatajal esitada atesteerimiskomisjoni otsuse alusel ettepanekud tegevohvitseridele auastmete andmiseks või nende auastmete kinnitamiseks Vabariigi Presidendile üldjuhul igal aastal 15. veebruariks ja 15. juuniks, ohvitseride kursuste lõpetajate osas vähemalt kolm päeva enne kursuste lõpetamist.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Presidendi 15. juuni 1993. a. käskkiri nr. 12 ''Kaitsejõudude tegevohvitseride atestatsioonikomisjoni moodustamine'' ja 17. septembri 1993. a. käskkiri nr. 17 '' Kaitsejõudude tegevohvitseride atestatsioonikomisjoni koosseisu osaline muutmine''.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15 ja 16, § 127.


Lennart Meri