43. Vabariigi Presidendi 21. detsembri 1993 käskkirja nr. 21 ja 20. juuni 1994 käskkirja nr. 32 osaline kehtetuks tunnistamine
28.02.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 20, 300.

Tunnistada kehtetuks Vabariigi Presidendi 21. detsembri 1993 käskkiri nr. 21 Juha-Olavi Korhonenile nooremleitnandi sõjaväelise auastme andmise osas ja 20. juuni 1994 käskkiri nr. 32 (RT I 1994, 46, 777) Matti Hyvärinenile lipniku sõjaväelise auastme andmise osas.

Alus: Kaitseväe juhataja 21.02.1995 taotlus.


Lennart Meri