44. Sõjaväeliste auastmete andmine
06.03.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 24, 338.

Kaitseväe juhataja 21. veebruari 1995 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed:


leitnant

Bruno Karro
Ilmar Tamm
Olaf Taru


nooremleitnant

Ene Kuusik
Väino Mannermaa
Juhan Voist


lipnik

Hans Alviste
Heldor Lemming
Jüri Froš
Sergei Hohlov
Jaan Ilves
Peep Jaagant
Arne Kaing
Kalle Kaljuste
Tõnis Keridan
Arno Kosk
Villu Linnasmäe
Ants Nääb
Kalle Ojaste
Margus Rebane
Feliks Siirak
Aare Sillamaa
Jaak Tulk

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri