45. R. Puusepale sõjaväelise auastme andmine
12.04.1995

Kaitseväe juhataja 6. aprilli 1995 ettepanekul annan Rein Puusepale majori sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri