46. P. Loosbergile sõjaväelise auastme andmine
19.04.1995

Kaitseväe juhataja 19. aprilli 1995 ettepanekul annan Paavo Losbergile kaptenmajori sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri