47. T. Männi ametist vabastamine
12.05.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 47, 743.

1. Vabastan Tarmo Männi Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ametikohalt 30. mail 1995.

2. Vabariigi Presidendi Kantselei juhtimine ja asjaajamine üle anda Kantselei direktori asetäitjale Enn Markvardile. Üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

Alus: T. Männi 2. mai 1995 avaldus.


Lennart Meri