50. Sõjaväeliste auastmete andmine
10.06.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 55, 913.

Kaitseväe juhataja 14. juuni 1995 ettepanekul annan ohvitseride ettevalmistus- ja täienduskursuse lõpetanutele sõjaväelised auastmed järgmiselt:


nooremleitnant

Olivar Kits
Aivo Pinte
Ivo Vinogradov
Ahto Võhma


lipnik

Ants Annuk
Kalle Dammann
Jaanus Gildemann
Meelis Kahju
Andrus Kahr
Teet Kiik
Veigo Klee
andres Kongo
Kalmer Kruus
Heiki Kukk
Tõnu Lagle
Mait Lambur
Raul Lepikmäe
Toomas Leppik
Johannes Luksepp
Sven Pool
Kuido Põldoja
Rail Pärni
Uno Saar
Silver Sepp
Aleksander Sikk
Erik Sild
Marek Ševrigin
Peeter Zirna
Janek Tammisto
Eero Tepp
Andrus Tint
Urmas Tokman
Toomas Vaikma
Margus Veinberg
Peeter Vesingi
Vello Vesingi
Meelis Viks
Oleg Voronov


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15


Lennart Meri