53. A. Evisalule sõjaväelise auastme andmine
23.06.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 55, 916.

Kaitseväe juhataja 23. juuni 1995 ettepanekul annan Aare Evisalule kolonelleitnandi sõjaväelise auastme

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri