55. Michael G. Viisele sõjaväelise auastme andmine
15.07.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 62, 1058.

Kaitseväe juhataja 4. juuli 1995 ettepanekul annan Michael G. Viisele koloneli sõjaväelise auastme

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri