56. Esindaja nimetamine Ümarlaua juurde
21.08.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 70, 1163.

Nimetan Priit Järve Vabariigi Presidendi esindajaks Ümarlaua juurde.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 77.


Lennart Meri