57. Sõjaväelise auastme andmine
07.09.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 73, 1142.

Kaitseväe juhataja 1. septembri 1995 ettepanekul annan Andres Kraavile ja Risto Pärtelile noormeleitnandi sõjaväelise auastme.

Alus. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri