58. Sõjaväeliste auastmete andmine
20.11.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 87, 1543.

Kaitseväe juhataja 20. septembri ja 8. novembri 1995 ettepanekul annan Kuido-Uno Tiidolepale kolonelleitnandi ja Teo Krüünerile koloneli sõjaväelise auastme.

Alus. Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri