60. Kaitseväe juhataja kohusetäitja nimetamine
20.12.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995 I, 97, 1662.

1. Tulenevalt Riigikaitse Nõukogu 3. detsembri ja Riigikogu 19. detsembri 1995 otsusest 'Kaitseväe juhataja ametist vabastamine' nimetan kolonel Vello Loemaa kaitseväe juhataja kohusetäitjaks kuni Riigikogu poolt kaitseväe juhataja ametisse nimetamiseni.

2. Käskkiri jõustub 22. detsembril 1995.

3. Käskkiri avaldatakse Riigi Teatajas.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 16.


Lennart Meri