61. Kindral A. Einselni kaitseväe reservi arvamine
20.12.1995

Avaldatud Riigi Teatajas 1995, 97, 1663.

1. Arvata kindral Aleksander Einseln 22. detsembrist 1995 kaitseväe reservi.

2. Kaitsejõudude Peastaabil säilitada kindral Aleksander Einselnile kolme kuu kestel palk ja tasuda elamiskulud.

3. Käskkiri avaldatakse Riigi Teatajas

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 16.


Lennart Meri