26. R. Leitile sõjaväelise auastme andmine
25.01.1994

Annan Roland Leitile mereväekapteni sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri