13. A. Einselnile sõjaväelise auastme andmine
17.06.1993

Annan kaitseväe juhatajale Aleksander Einselnile kindralmajori sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri