22. Sõjaväeliste auastmete andmine
30.12.1993

Annan kaitsejõudude tegevohvitseridele kui sõjaväejuhtidele ning Eesti iseseisvuse, sõltumatuse ja julgeoleku tagajatele sõjaväelised auastmed:


major

Henn Karitsale


kapten

Jüri Verrevile


mereväekapten

Tarmo Kõutsile


leitnant

Tõnu Järvele
Aigar Lipingule
Alfred Sillale
Mati Vendelile


nooremleitnant

Arvo Aljasele
Ivo Jõesaarele
Olev Tatarile
Tiit Varangule


lipnik

Endo Viiresele


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15.


Lennart Meri