Vabariigi President võttis vastu Kasahstani suursaadiku
27.08.1998

Suursaadik Adõrbekov avaldas heameelt Eesti ja Kasahstani vaheliste suhete tihenemise üle ja oli veendunud, et edaspidine majanduslik läbikäimine transiidi ja kaubavahetuse valdkonnas on kindlasti suurenemas.

Kohtumisel oli eraldi vestlusteemaks olukord Venemaal ja Kaspia mere riikide omavahelised suhted. Vaadeldi ka Venemaa võimalikke erihuvisid nimetatud regioonis ja kokkuleppeid Kaspia basseini strateegiliste maavarade osas.

Suursaadik tundis huvi Eesti majandusedu ja Euroopa Liiduga liitumisprotsessi käigu vastu ning leidis, et liitumise järgselt suureneb Kasahstani huvi Eesti vastu veelgi.

President Meri huvitus ka Kasahstanis elavate uiguuride käekäigust ja Kasahstani-Hiina omavahelistest suhetest ning tundis huvi, kas Kasahstanil on plaanis avada oma diplomaatiline esindus ka Eestis. Antud hetkel resideerub suursaadik Ikram Adõrbekov Vilniuses.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 27. augustil 1998