Vabariigi President kuulutas täna välja seadused
17.06.1998

President Lennart Meri kuulutas täna, 17. juunil välja Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu Balti Pataljoni kohta ratifitseerimise seaduse, kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 8 ja avaliku teenistuse seaduse § 21 muutmise seaduse, erakooliseaduse, hasartmänguseaduse täiendamise seaduse, jäätmeseaduse, kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse, käibemaksuseaduse § 28 muutmise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse § 38 muutmise seaduse, Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse vahelise investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 17. juunil 1998