Vabariigi President kohtus Maailmapanga asepresidendiga
18.06.1998

President Lennart Meri võttis täna Kadriorus vastu Maailmapanga asepresidendi Johannes Linni ja teda Eesti külastusel saatva Maailmapanga delegatsiooni.

Kohtumisel räägiti Maailmapanga tegevusest Eestis ja arutati edasisi koostöövõimalusi. Leiti, et 1992. aastal alguse saanud Maailmapanga ja Eesti vaheline koostöö on olnud viljakas.

Maailmapanga juhtide sõnul on Eesti edukalt lõpetanud üleminekuperioodi plaanimajanduselt turumajandusele ning alustamas uut etappi, mida iseloomustab liitumisläbirääkimiste algus Euroopa Liiduga.

Maailmapank kinnitas toetuse jätkumist Eestile ka edaspidi, soovides suunata pearõhu põllumajandust, keskkonnahoidu ja avalikku haldust edendavatele programmidele.

President Meri sõnul on eriti vajalik uue põlvkonna kaasaja nõuetele vastava haridusega avalike teenistujate kasvatamine ja nende vajalik motiveerimine, et kindlustada Eesti kiire areng edaspidiseks.

Koostöös Maailmapangaga on sel aastal valmimas ka Majandusmemorandum, mis käsitleb Eesti võimalikke lähtepositsioone ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 18. juunil 1998