President Meri kohtus Riigikogu põhiseaduskomisjoniga
09.12.1997

Täna, 9. detsembril kogunesid käesoleva aasta järjekorras juba kolmandale korralisele istungile Kadriorgu Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmed koosseisus: Tiit Käbin, Nikolai Maspanov, Jüri Adams, Liia Hänni, Jaan Pöör, Märt Kubo ning Ando Leps, et arutada Vabariigi Presidendiga hetke aktuaalsemaid õigusloomega seotud küsimusi.

Istungil rõhutati jätkuvat vajadust analüüsida Eesti Vabariigi põhiseadust eesmärgiga tuua välja selle toimimise kitsaskohad. Samas tõdesid kõik kohalviibijad, et Vabariigi põhiseaduse muutmisega ei maksaks üleliia kiirustada.

Lähema vaatluse all oli Eesti kodakondsuspoliitika ja vähemusrahvuste problemaatika. Arutleti erinevate võimaluste üle, mis aitaks Eestis elavate muulaste kiiremat ning valutumat integreerimist Eesti ühiskonda. Peatuti ka keeleõppega seotud küsimustel.

Viimati kohtus president Meri Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmetega 17. juunil, mil arutati kodakondsusõigusega seotud küsimusi ning Eesti integreerumist Euroopa Liidu struktuuridesse.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 9. detsembril 1997