Toimus Presidendi Ümarlaua istung
17.12.1997

17. detsembril toimus järjekordne Presidendi Vähemusrahvuste Ümarlaua istung, kus põhilise päevakorra punktina oli Ümarlaua tuleviku töösuunad ning - alused.

Tõdeti, et neli aastat tagasi loodud Ümarlaud on oma panuse teinud Eestis elavate vähemusrahvuste ning mittekodanike probleemide teadvustamiseks Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ning kogu Eesti üldsusele. Samas nenditi, et Ümarlauast ei ole saanud see tõeline konsultatsiooni nõukogu, mille arvamusega arvestataks oluliste vähemusintegratsiooni puudutavate otsuste tegemisel.

Päevakohalise näitena selle dialoogi puudumisest toodi hetkel Riigikogus taas arutlusel olev keeleseaduse muutmise seadus. Asjakohases resolutsioonis märgib Ümarlaud, et selle seaduse vastuvõtmine Riigikogu poolt 19. novembril on tekitanud Eesti muukeelse elanikkonna seas ärevust.

Suhtelise kiiruga ning olulise ühiskondliku diskussioonita vastuvõetud seadus on põhjustanud arusaamatusi Eesti keelepoliitika põhiliste eesmärkide ning meetmete suhtes. Ümarlaud kutsub Riigikogu üles nimetatud seadust uuesti arutama ning vajalikud parandused sisse viima.

Ümarlaua töö tõhustamiseks tegid mitmed ÜL liikmed ettepaneku uuesti läbi vaadata ÜL-i statuut ning vajaduse korral ÜL-i koosseis ümber organiseerida. Algne struktuur, mis seisnes Rahvuste Ühenduse, Vene Esindusassamblee ning Riigikogu liikmete võrdsest esindatusest, on tänaseks end ammendanud. Leiti, et ÜL-i töösse tuleks püüda kaasata teisi organisatsioone ning väljapaistvaid isikuid. Moodustati töögrupp, mis hakkab vastavaid ettepanekuid tegema.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 17. detsembril 1997