Eesti, Soome, Läti, Leedu ja Poola presidendi kohtumise avaldus
18.09.2001

Eesti, Soome, Läti, Leedu ja Poola president kohtusid täna president Lennart Meri kutsel Tallinnas.

Presidendid mõistsid teravalt hukka Ameerika Ühendriikide vastu toime pandud barbaarsed terrorismi aktid. Nad kõik olid seisukohal, et need terrorismiaktid on kuritegu kõigi tsiviliseeritud rahvaste vabaduse ja õiguste vastu. Viis presidenti väljendasid oma solidaarsust Ameerika Ühendriikidega ja kinnitasid oma riikide kindlat tahet toetada terrorismivastast võitlust.


Lennart Meri
Eesti Vabariigi President

Tarja Halonen
Soome Vabariigi President

Vaira Vike-Freiberga
Läti Vabariigi President

Valdas Adamkus
Leedu Vabariigi President

Aleksander Kwasniewski
Poola Vabariigi President


Tallinnas, 18. septembril 2001