Vabariigi Presidendi intervjuu ajalehele Maaleht 20. septembril 2001
20.09.2001

Milline on USA sündmuste mõju presidendi valimistele Eestis?

Eesti asend maailmas on peale rünnakut USA-le teistsugune kui enne seda. Eesti ei ela ohtlikuks arenevas maailmas ohutult. See teadmine määrab igale presidendile täiesti selged kohustused. Vabariigi Presidendi esmaseks ülesandeks on Eesti julgeoleku tagamine. Eesti on ja jääb Ida ja Lääne vastastikuste mõjutuste ja huvide sfääri. Eesti järgmine president ühelt poolt peab hästi tundma Venemaad ning Vene kultuuri, hinge ja Venemaa käitumist. Teisest küljest peab ta olema äratuntavalt Lääne kultuuriruumi esindaja.

Mis on Teie arvates järgmise presidendi edu tagatiseks? Kuidas ta suudab olla oma ülesannete kõrgusel?

Eesti kõigi elualade kõige helgemate peade toetus. President on edukas, kui teda toetab Eesti kultuurieliit, Eesti haritlaskond, Eesti majandusjuhid ja Eesti rahvas, kes on läbi sajandite haridust ja haritlasi kalliks pidanud. President sünnib loodetavasti arukast poliitilisest kokkuleppest. Tegutsemiseks vajab ta Eesti kõigi eluvaldkondade nõu ja toetust.

Kuidas Te kommenteerite eilset Isamaaliidu ja Mõõdukate noorte poliitikute avaldust, et järgmine president ei tohiks olla olnud kommunistliku partei liige?

Kaheksakümnendate lõpus oli Eestis veidi üle 100 000 kommunistliku partei liikme. See on minevik, millega peame elama. Kommunistliku partei liige ei ole kurjategija. See peab igaühele selge olema. Just sellepärast me kommunistidest erineme. Kuid peame endale ka aru andma, et kommunistlik partei kui tervik, kui süsteem, kui võimu rusikas oli kurjuse tugisammas. Partei teenis totalitaarset võimu ja okupatsiooni Eestis. Me oleme kohustatud oma minevikku tunnistama. Sellepärast ma toetan täielikult noorte poliitikute avaldust.

Eesti annab presidendi valimistega maailmale selge märgi. Presidendi valimiste tulemuse põhjal otsustab rahvusvaheline üldsus, kas Eesti jätkab euroopaliku väikeriigi demokraatlikul kursil või teeb lolli kommunistliku tagasipöörde. See seaks uuesti ja hoopis teravamalt päevakorda Eesti julgeoleku.


Intervjueeris Erika Klaats