Käskkirjad
Otsing käskkirjadest
 
prinditav dokument

128. E. Kinnunenile ja T. Boltovskyle ajutise sõjaväelise auastme andmine
14.06.2001

Avaldatud Riigi Teatajas 2001 Lisa, 75, 1021

Kaitseväe juhataja 28. mai ja 7. juuni 2001 ettepanekul annan:

1. Balti Luureeskadroni (BALTSQN-4) luurekompanii ülemale Eero Kinnunenile kapteni ajutise sõjaväelise auastme 13. juulist 2001 kuni missiooni lõpuni.

2. Balti Kaitsekolledži õppur-ohvitserile Toomas Boltovskyle majori ajutise sõjaväelise auastme teenistuse ajaks Partnerluse Koordineerimise Keskuses (PCC) 23. juunist 2001 kuni teenistuse lõpuni.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 11 lg. 2 p. 4.


Lennart Meri

 

tagasi | käskkirjade arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Das Amt Orders Põhiseadus Riiklikud sümbolid Pädevus Otsused Käskkirjad Eesti Riigipead Kadrioru loss Paslepa ametikodu Muud põhiseaduslikud institutsioonid Teenetemärgid