Muud põhiseaduslikud institutsioonid
 

Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimisega ja rahvahääletusega.
Eestis on seitse põhiseaduslikku institutsiooni.

Seadusandlik võim kuulub Riigikogule.
Vabariigi President on Eesti riigipea.
Täidesaatev riigivõim kuulub Vabariigi Valitsusele.
Eesti raha emiteerimise ainuõigus on Eesti Pangal, kes korraldab raharinglust ja hoolitseb riigi vääringu stabiilsuse eest.
Riigikontroll on oma tegevuses sõltumatu riigi majanduskontrolli asutus.
Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle.
Õigust mõistab ainult kohus. Riigikohus on riigi kõrgeim kohus, kes vaatab läbi kohtulahendeid kassatsiooni korras. Riigikohus on ka põhiseadusliku järelevalve kohus.

 

tagasi | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Other Constitutional Institutions Põhiseadus Riiklikud sümbolid Pädevus Otsused Käskkirjad Eesti Riigipead Kadrioru loss Paslepa ametikodu Muud põhiseaduslikud institutsioonid Teenetemärgid