Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

President kuulutas välja seadusi
18.06.1997

Täna, 18. juunil 1997.a. kuulutas Vabariigi President välja: Säästva arengu seaduse täiendamise ja muutmise seaduse; Käibemaksuseaduse muutmise seaduse; Äriseadustiku, kommertspandiseaduse, pankrotiseaduse muutmise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse; Haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise ja täiendamise seaduse; Maksukorralduse seaduse muutmise seaduse; Riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seaduse; Käibemaksuseaduse §-de 5,13 ja 14 muutmise seaduse; Eesti Vabariigi ja EFTA riikide vahelise lepingu, Eesti ja Islandi vahelise põllumajandusprotokolli, Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise põllumajandusprotokolli, Eesti Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodete kaubanduse lepingu ratifitseerimise seaduse.

Aluseks Eesti Vabariigi põhiseaduse § 107.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 18. juunil 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid