Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Asutati Kodukaunistamise Peakogu
15.08.1997

Kodukaunistamise Aasta kuulutas President esmakordselt välja 11. mail 1997.a. Emadepäeval peetud kõnes.

Täna, 15. augustil 1997.a. kogunes Presidendi Paslepa suvekodus Kodukaunistamise Aastaga seoses hulk tuntud isikuid, et arutada Vabariigi Presidendiga kõnealuse projekti korraldamist.
Kohtumisel osalesid: Eesti Looduskaitse Seltsi auesimees Jaan Eilart, Muinsuskaitse Seltsi esimees Mart Aru, Talupidajate Keskliidu aseesimees Rainis Ruusamäe, Linnade Liidu büroo direktor Ain Kalmaru, Kõrgema Tehnikakooli rektor Arvi Altmäe, Kaubandus-Tööstuskoja esindaja Urmas Oru, Tallinna Aianduse ja Mesinduse Seltsi esimees Karl Korol, Tallinna linna esindaja Tõnu Karu, Õpetajate Liidu esindaja Lea Laus, Tartu Ülikooli raamatukogu direktor Peeter Olesk, kunstnik Kaljo Põllu, Looduse-uurijate Seltsi esimees Hans Trass ning Presidendi Kantselei direktor Jaanus Pikani.

Kohtumisel President Meriga räägiti kodukaunistamise alasest liikumisest alates algavast õppeaastast kuni järgmise aasta Võidupühani.
Ühise vestluse käigus rõhutati, et kodu mõiste ei piirdu mitte ilusa maja ja seda ümbritseva aiaga, vaid kodu all tuleb mõista Eestit tervikuna.
President pidas tähtsaks, et kõik eestimaalased avaldaksid oma arvamust, kuidas muuta Eesti kaunimaks nii linnas kui maal.

Peale kohtumist Presidendi suvekodus liikusid külalised edasi Noarootsi Gümnaasiumi Pürksis, kus moodustati Kodukaunistamise Peakogu. Peakogu asutasid: Jaan Eilart, Mart Aru, Rainis Ruusamäe, Ain Kalmaru, Arvi Altmäe, Urmas Oru, Karl Korol, Tallinna linna esindaja Tõnu Karu, Peeter Olesk, Kaljo Põllu, Hans Trass ning Jaanus Pikani.

Nõusoleku kuulumiseks Peakogusse on andnud samuti Olari Taal, Viktor Masing, Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse esimees Üllar Vahtramäe, Eesti Looduskaitse Seltsi Rapla osakonna esimees Heik Past, Kodu-uurijate Seltsi esimees Vello Lõugas ning Õpetajate Liidu esinaine Lehti Jõemaa.

Peakogu näeb oma ülesannet eelkõige kodukaunistamisealases nõustamises ning sellealaste ettepanekute esitamises. Tema eesmärgiks on aidata kaasa kogu Eesti elukeskkonna korrastamisele.
Peakogu juhatajaks valiti kõigi osalejate toetusel Peeter Olesk ning abijuhatajaks Arvi Altmäe.

Vastvalitud Peakogu leppis Pürksis kokku esimeste korralduslike abinõude suhtes, samas määrati ka Peakogu liikmed, kelle ülesandeks on välja töötada Kodukaunistamise Aasta alusdokumendid.

Peakogu arutas Kodukaunistamise Aastaga seonduvat lähtudes Vabariigi 80. aastapäevast.
Uus Peakogu pidas tähtsaks, et Kodukaunistamise liikumises osaleksid nii organisatsioonid, kelle liikmed on Peakogus kui ka kõik teised ühendused.
Peakogu liikmeskond pidas vajalikuks lähitulevikus uuesti kokku tulla.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 15. augustil 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid