Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Lõppes President Meri riigivisiit Leedu Vabariiki
23.08.1997

Reedel, 22. augustil 1997.a. lõppes President Meri riigivisiit Leedu Vabariiki.
Riigivisiidi viimast kolmandat päeva alustas Vabariigi President Klaipeda Raekojast, kus oli President Merit ja teda saatvaid ametnikke vastu võtmas Klaipeda linnapea Eugenijus Gentvilas.
Oma kõnes avaldas linnapea tunnustust Eesti saavutustele Euroopa Liidu valguses. Samas andis Klaipeda linnapea ülevaate linna ajaloost, puudutades seejuures kultuuri ja hariduse osatähtsuse kasvu linna arengus.
Linnapea Gentvilas pidas oma kõnes oluliseks rõhutada suhete loomist Klaipeda ja mõne Eesti linna vahel, mis annaks võimaluse uute kogemuste ja teadmiste kogumiseks, pidades eelkõige silmas kultuuri ja hariduse valdkonda.

President Meri ütles oma Raekojas peetud kõnes, et tal on hea meel olla selles linnas nähes ja tunnetades seejuures linna arengus toimunud ja just toimuvaid muutusi.
President avaldas heameelt, et Klaipeda on omandamas üha tähtsamat positsiooni Leedu majandusarengu redelil, nimetades siinkohal turismi ja transiidi head perspektiivi.

Klaipeda Raekojast liiguti ühiselt edasi Klaipeda sadamasse, kus President Merile anti ülevaade sadama hetkeolukorrast. Ühiselt diskuteeriti võimalike koostöövormide üle antud kontekstis Eesti ning Leedu vahel.

Pealelõunal Leedu Presidendi Kantseleis toimunud presidentide ühisel pressikonverentsil andsid nii President Brazauskas kui President Meri ülevaate lõppevast visiidist ning selle raames toimunud kohtumiste tulemustest.

President Meri puudutas kohtumisel ajakirjanikega visiidi käigus kolme enam kõne all olnud teemat.
Esmalt toonitas President Meri, et Euroopa Komisjoni otsust ei saa pidada ainutähtsaks Eestile, vaid see on oluline noot kõigile Balti riikidele. President Meri kinnitas veelkord, et vaatamata langetatavale otsusele on Eesti esimene ja kõige aktiivsem hääl, kes kuulutab Leedu ja Läti Euroopa Liidu liikmeksoleku vajalikkust.

Teise peamise teemana tõstatas President Meri Balti piiriküsimuse öeldes, et Balti riigid peavad kujundama ühise piiripoliitika, mis peab tagama julgeoleku ning kindlustunde. Samas väljendas President Meri heameelt 21. augustil Moskvas Leedu ja Venemaa vahel sõlmitud kokkuleppe üle, mille kohaselt parafeeritakse lähiajal Leedu ja Venemaa vaheline merepiirileping.

Kolmanda olulise punktina märkis President Meri Balti majanduskoostööd ja selle üha kasvavat rolli Euroopa Liidu liitumise eel.
President on kindel, et Balti koostöö ei saa häiritud Avid’e tulemustest. Eesti teeb omalt poolt kõik, et kiirendada läbirääkimiste kulgu Balti riikide mittetariifsete impordipiirangute kaotamise lepingu ning teenuste vabakaubanduse lepingu sõlmimiseks, ütles President Meri. President Meri avaldas lootust, et Leedu ja Eesti vaheline majanduskoostöö tugevneks veelgi, seda eelkõige transiidi valdkonnas.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 23. augustil 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid