Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

President tänas kogu Hiiumaa rahvast
28.08.1997

Neljapäeval, 28. augustil 1997.a. lõppes President Meri ja pr Helle Meri visiit Hiiumaale.
Maakonnavisiidi viimane kolmas päev algas President Merile ja tema saatjaskonnale Käina Kultuurikeskusest, kus toimus iga-aastane koolieelne Hiiumaa õpetajate nõupidamine. Kohal oli ligikaudu sada viiskümmend õpetajat ja pedagoogi.
Sissejuhatuse algava kooliaasta eelsele õpetajate nõupidamisele tegi Hiiu maavanem Tiit Laja, kes samas puudutas Hiiumaa ühte peamistest prioriteetidest - haridust ja selle edendamist.
Tuginedes konkreetsetele numbritele, tõi maavanem Presidendi kui ka kõigi õpetajate ees välja seiga, et sel aastal on Hiiumaa koolidest Tartu Ülikooli sisse saanuid kaheksa. Tiit Laja märkis, et see on suureks tunnustuseks mitte ainult nendele lastele, vaid see on tunnustuseks kogu Hiiumaale ja kõigile Hiiumaa koolidele.

Maavanema sõnutsi ei ole haridus saare prioriteediks number üks mitte pelgalt sõnades, vaid seda kinnitavad ka saare omavalitsuste suur toetus nii moraalselt kui materiaalselt, kuna umbes pool omavalitsuste eelarvete mahust on suunatud hariduse edendamisse.

Pöördudes kõigi õpetajate poole ütles President, et õpetajatel lasub suur vastutuse koorem kõigi nende noorte poiste ja tüdrukute ees, kes astuvad ellu siit koolipingist.
Kool peab olema midagi järjekestvat ning me kõik peame seda väga kõrgelt hindama, oli President veendunud.
Mida tähendab inimeseks saamine - see tähendab kõigi tõkete kõrvaldamist ja selles osas peavadki õpetajad oma kohustusi täitma. Mitte faktide selgeks tegemine ei ole oluline, seda saab teada riiulil seisvast teatmikust, vaid nende samade laste loovust tuleks esile tuua, sest inimese loovus on suurim tootlik jõud, ütles President.

Haridusteema jätkuna liiguti edasi Emmaste põhikooli, kus President Merit ja pr Helle Merit olid vastu võtmas Emmaste vallavanem Kalev Kotkas, Emmaste põhikooli direktriss Merike Kallas ning hulgaliselt vallarahvast ja lapsi.

Septembriks uue kuue saava põhikooli ees taastatud kooli oma lipuväljakule kogunenud vallalapsed tervitasid saabunud külalisi lauluga.
Emmaste kooli kunagise lipuväljaku taasavamisel peetud kõnes möönis President, et ei ole lihtsamat näidet, et ajaloo sidemed ei katke mitte kunagi.
Mul on väga uhke tunne seista siin ajal ja siin paigas, olles tunnistajaks, et ajaloo raskustele vaatamata on Emmaste suutnud säilitada oma lehekülje ajalooraamatust, ütles President peetud kõnes kõigile kohalviibijatele.

Ühtlasi tänas President Meri Emmaste rahvast selle eest, mida nad on suutnud korda saata, nimetades Emmastet heaks eeskujuks 1. septembril välja kuulutatava Kodukaunistamise Aasta tegevuses.

Peale tutvumist Emmaste põhikooli uute ruumidega, paluti Presidendil teha sissekanne kooli kroonikaraamatusse.
“Viiskümmend üheksa aastat pärast President Konstantin Pätsi külaskäiku Emmaste kooli 28. augustil 1997.a. oli mul rõõm osa võtta kooli lipuväljaku avamisest ja riigilipu heiskamisest lipuvardasse.
Lipu heiskajad olid Eesti riigipea käsundusohvitserid leitnant Elvre ja nooremleitnant Lambur.
Selle kauni üritusega oleme kokku sõlminud veel ühe sideme sõjaeelse Eesti Vabariigiga.
Enamgi: tänase üritusega juhime sisse Kodukaunistamise Aasta, mille kuulutan välja mõne päeva pärast kooliaasta avamisel.
Olen Emmaste kooliperele tänulik selle eest, et lipuväljaku taastamisega on antud kogu Eestimaale ilus eeskuju Kodukaunistamise Aasta võimalustele”, kirjutas President.

Vahetult enne visiidi lõppu andis President Meri pressikonverentsi Heltermaa sadamahoones.
Võttes kokku lõppenud visiidi, oli President veendunud, et Eesti on kiirete muutuste ajajärku jõudnud. Ja kõik see, mida võis näha viimaste päevade jooksul on sellele väga kenaks kinnituseks, ütles President.
President avaldas heameelt, et selles muutuste rikkuses on toimunud üks liikumine, üks areng, mis saab olema oma nägu kogu Eestile - nimelt Hiiumaa on täna veel rohkem Hiiumaa.

Pressikonverentsi lõppedes palus President kõigil kohal olnud ajakirjanikel, samuti Hiiu maavanemal edasi öelda oma siirad tänud ennekõike nendele hiidlastele, kellega President jõudis kohtuda, ja eriti nendele hiidlastele, kellega President kohtuda ei jõudnud.

President Meri ja pr Helle Meri lahkusid Hiiumaalt Heltermaa sadamast kaatriga.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 28. augustil 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid