Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Kogunes Riigikaitse Nõukogu
17.09.1997

Täna, 17. septembril 1997 toimus Kadriorus Riigikaitse Nõukogu VII istung, mille kutsus kokku Vabariigi President eile hilisõhtul.

Riigikaitse Nõukogu peateemaks oli kaitseväe juhataja esitatud ametikohalt vabastamise avaldusega seonduv.

Nõukogu istungist võtsid osa: Riigikogu esimees Toomas Savi, peaminister Mart Siimann, välisminister Toomas Hendrik Ilves, siseminister Robert Lepikson, kaitseminister Andrus Öövel, kaitseväe juhataja kindralmajor Johannes Kert, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Peeter Lorents ning president Meri kutsel justiitsminister Paul Varul. President pidas korrektseks, et arutelu juures viibivad nii kaitseminister kui kaitseväe juhataja, kuid nõukogu eesistujana pidas ta vajalikuks neile sõna mitte anda.

Esmalt luges president Meri ette kaitseväe juhataja 16. septembril esitatud avalduse ametikohalt vabastamise kohta ning tegi seejärel seoses esilekerkinud probleemidega ettepaneku kõigil ära kuulata justiitsministri suuline vahearuanne Kurkse suurõnnetust uuriva valitsuskomisjoni tööst.

Valitsuskomisjoni esimehe Paul Varuli sõnul tuleb selgitada, kuidas on sätestatud seosed Eesti Vabariigi Kaitsejõudude ning Balti Pataljoni vahel. Teiselt poolt tuleb komisjonil selgitada Kurkse õppuse asjaolusid, mis võttis Balti Pataljoni neljateistkümnel sõduril teenistuskohustuste täitmisel elu. Balti Pataljoni alluvuse küsimust reguleerib Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Peeter Lorentsi kinnitusel kolme Balti riigi vahel sõlmitud kokkulepe.

Justiitsministri poolt juhitud komisjon lõpetab oma töö 26. septembril. President Meri määras Riigikaitse Nõukogu järgmise istungi ajale pärast 29. septembrit.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 17. september 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid