Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Kogunes Riigikogu Riigikaitsekomisjon
23.09.1997

Täna, 23. septembril 1997 kogunes Kadriorgu istungile Riigikogu Riigikaitsekomisjon Vabariigi Presidendi eesistumisel. Päevakorras olid Eesti julgeolekut puudutavad küsimused. Istungi mõttearenduse taustaks kujunesid paratamatult 14 ohvrit nõudnud Kurskse suurõnnetus ning Kuperjanovi pataljonis toimunud sõdurite omavoliline lahkumine väeosast 26 tunniks. Et enne valitsuskomisjoni töö lõppu pole korrektne toimunule lõplikke hinnanguid anda, jättis täna Vabariigi President oma hinnangu suurõnnetusele enda teada. Keskenduti suurõnnetuse tagamaadele laiemalt.

1. President Meri juhtis tähelepanu vajadusele, et riik peab suutma reageerida silmapilkselt ja professionaalselt kõigile tema territooriumil aset leidnud õnnetusjuhtumitele: peab olema korraldatud kõigepealt õnnetusjuhtumi likvideerimine ning kohe seejärel õnnetuse põhjuste tasakaalukas selgitamine. Viimane ei sea põhieesmärgiks mitte karistamist, vaid sarnaste õnnetusjuhtumite vältimist edaspidi.
Et sellistel puhkudel on riigil poliitiliste otsustuste tegemiseks vaja neutraalset ülevaadet õnnetusega seotud tehnilistest üksikasjadest, peab olemas olema iseseisev, sõltumatu mehhanism, mis vajadusel käivituks kohe, ilma täitevvõimu või seadusandliku võimu korralduseta.

2. Diskussiooni käigus tõstatati ka riigikaitset reguleerivate seaduste ja alamaktide puudulikkuse või puudumise mõju kaitsejõudude üldisele arengule.
Ühist käsitlust leidis toimunud istungil põhiseadusest ja teistest seadusaktidest tingitud riigikaitselise käsuliini hägusus. "Kaitsevägi võib olla kui tahes professionaalne, kui tahes hästi relvastatud, kuid kui käsk ei ole selge, ühemõtteline ja autoriteetne, vajub riigi kaitsevõime kaardimajana kokku," ütles president.

3. Komisjoni liikmete arvates vajab ohvitseride koolitussüsteem kiiret ja selget otsustust, mille edasilükkamine on Eesti riigi julgeolekule kahjulik. Eesti vajab haritud ohvitsere, nende koolitamisel peame aga paratamatult lähtuma omaenda tegelikust olukorrast, mis on kaugel ideaalsest.


Presidendi Kantselei infoteenistus
Kadriorus 23. septembril 1997

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid