Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President kuulutas välja kolm seadust
03.04.2001

President Meri kuulutas täna oma otsusega välja Riigikogus 21. märtsil 2001 muutmata kujul vastu võetud advokatuuriseaduse. Advokatuuriseadus võeti esmakordselt vastu 21. veebruaril ja Vabariigi President jättis selle oma 14. märtsi 2001 otsusega 1015 välja kuulutamata.

Esmakordselt advokatuuriseadust menetledes ei osutanud Riigikogu tähelepanu vaestele õigusabi kättesaadavaks tegemise probleemile ja õigusteenuse usaldusväärsuse või kvaliteedi probleemile. Õigusabi kättesaamatus ja ebausaldusväärsus on aga tänase Eesti ühed kõige olulisemad tegeliku elu probleemid. Just õigusabi kättesaamatus ja ebausaldusväärsus on üks peapõhjusi, miks isikute õiguste kaitse ei ole piisavalt tagatud. Õigusriigi põhinõudeks on aga isikute õiguste reaalne kaitstus. Jättes esimest korda advokatuuriseaduse välja kuulutamata tegi president Meri Riigikogule ettepaneku tegeleda õigusteenuse korraldamisega seotud küsimustega terviklikult ja pöörata tähelepanu eelkõige õigusabi kättesaadavuse ja usaldusväärsuse küsimustele. Riigikogu, arutades presidendi otsust jätta välja kuulutamata advokatuuriseadus, tunnistas kõikide nende puuduste olemasolu Eesti õiguskorras, millele president Meri viitas.

Riigikogu võttis üksmeelse hoiaku asuda tõsiselt tegelema president Meri poolt viidatud probleemidega. Selle tunnistuseks on Riigikogu õiguskomisjoni poolt algatatud otsuse eelnõu nr 723 OE. Riigikogu hea tahe ja tõsine kavatsus parandada olemasolevat põhiseadusega ühildamatut olukorda sai aluseks Vabariigi Presidendi otsusele advokatuuriseadus välja kuulutada.

President Meri loodab, et Riigikogu ei jäta tõsist ja vajalikku algatust unarusse ja suudab juba oma järgmisel istungijärgul anda seadusandlikud lahendused õigusabi kättesaadavuse ja usaldusväärsuse probleemile. President Meri sõnul on just need küsimused ühed kõige olulisemad, millega Riigikogu IX koosseis tegeleb.

Vabariigi President kuulutas välja ka Riigikogus 21. märtsil vastu võetud ''Vedelkütuse miinimumvaru seaduse'' ja ''Rahvusvahelise mereotsingute ja -pääste 1979.aasta konventsiooni ja selle muudatustega ühinemise seaduse''.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 3. aprillil 2001

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid