Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Kaitseväe juhataja andis Vabariigi Presidendile ettekande
12.03.2001

Kaitseväe juhataja kontradmiral Tarmo Kõuts andis täna Vabariigi Presidendile üle ettekande Nursipalu harjutusväljakul 1999 aasta 13. mail toimunud laskeharjutuste kohta. Kaitseväe juhtaja ettekanne tugines teenistusliku järelevalve tulemustele, mille viis läbi Kaitseväe peainspektor major Einar Laigna.

Teenistuslik järelevalve tuvastas järgmist:

1. Nursipalu õppeväljakul viidi 13. mail 1999 ajavahemikus 19.50 kuni 21.00 läbi korrakohaselt ettevalmistatud laskeharjutused. Laskeharjutused olid ette valmistatud Kaitseväe Lahingukooli poolt. Laskeharjutused viidi läbi vastavuses ohutustehnika eeskirjadele ja nõuetele. Mingeid kõrvalekaldeid või erakorralisi sündmusi ei täheldatud. Laskeharjutuste raames ühegi pildi pihta ei tulistatud. Kaitseväelased täitsid kehtivaid eeskirju ning määrustikke nõuetekohaselt.

2. Samal õhtupoolikul pärast Lahingukooli laskeharjutuste lõppu ajavahemikus 21.00 kuni 21.30 toimus Nursipalu õppeväljaku lasketiirus laskmine pumppüssist, mis ei kuulu EV Kaitseväe relvastuse hulka. Tegemist oli omaalgatusliku laskeharjutusega. Laskjateks olid Mart Laar, Robert Lepikson, Eerik-Niiles Kross ja Jaan Tross. Laskmise käigus tulistati kutse pihta, millel oli kujutatud Riigikogu liige Edgar Savisaar.

3. Punktis 2 nimetatud laskmises ei osalenud ükski kaitseväelane.

4. Antud küsimuses puudub alus algatada kaitseväelaste suhtes distsiplinaarmenetlus ning selle raames teenistuslik juurdlus.

President Meri väljendas rahulolu, et laskmises ei osalenud kaitseväelased. President andis kaitseväe juhatajale korralduse avalikustada ettekanne.

Vabariigi President ja kaitseväe juhataja arutasid kaitseväe korralduse seadusandlikke aluseid. Vabariigi President rõhutas, et kaitseväe juhataja kohuseks on arendada Eesti kaitseväge võimalikul parimal moel ka tingimustes, kus kaitseväe korralduse õiguslik alus on ebarahuldav ja puudub ikka veel “Kaitseväe seadus”, mis oleks aluseks kõigile muudele kaitseväe ja riigikaitsega seotud õiguslikele aktidele. Samas lisas Vabariigi President, et “Kaitseväe seaduse” puudumine ei tohi muutuda kaitseväe arengut takistavaks teguriks eriti praegusel ajal, kui rahvas, riik ja Eesti ohvitserkond teevad kõik endast oleneva, et Eesti kutsutaks NATO liikmesriigiks.

Kaitseväe juhataja ettekanne avaldatakse kogu mahus täna, 12. märtsil kell 19.00 Kaitseväe Peastaabi kodulehel www.mil.ee ja Vabariigi Presidendi kodulehel www.president.ee .


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 12. märtsil 2001

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid