Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President nimetas ametisse maaväe ülema
30.01.2001

President Lennart Meri võttis täna Kadrioru presidendilossis vastu Eesti kaitseväe juhataja kontradmiral Tarmo Kõutsi, kaitsejõudude peastaabi ülema kolonelleitnant Aarne Ermuse, maaväe ülema kohusetäitja kindralleitnant Johannes Kerdi, õhuväe ülema kolonel Teo Krüüneri, mereväe ülema kohusetäitja leitnant Ahti Piirimägi ning Kaitseliidu ülema kapten Benno Leesiku.

Eesti riigikaitse kõrgeim juht, president Lennart Meri kirjutas alla otsusele kindralleitnant Johannes Kerdi nimetamise kohta maaväe ülemaks. President ütles, et Eesti kaitsejõudude struktuur peab olema seotud Eesti eesmärkidega Euroopa Liidu ja NATOga liitumisel. Presidendi sõnul ei oodata, et Eesti sõjavägi oleks suur, vaid see peab olema professionaalne, suuteline täitma nii rahvusvaheliselt olulisi kui ka Eesti riigi säilitamiseks vajalikke ülesandeid.

Vabariigi President pakkus kaitseväe juhtidele lõunasöögi. Lõunasöögil vesteldi Eesti kaitsejõudude haldussuutlikkuse tõstmisest ja järelevalvesüsteemi uuendamisest. President ütles, et kaitsevägi ei tohi olla sõltumatu riigi eesmärkidest, ent peab säilitama sõltumatuse igapäeva-poliitikast. Personalipoliitikast kõneledes rõhutati ohvitseride rotatsioonil põhineva karjäärisüsteemi loomise vajalikkust. Seoses maaväe staabi moodustamisega staapide reformi käigus 2000. aasta detsembris peeti oluliseks parandada kaitseministeeriumi ja kaitseväe koostööd ning piiritleda funktsioone.

Vabariigi President ja kaitseväe juhtkond pidasid eriti oluliseks jätkuvat integreerumist NATOga, sealhulgas NATOga liitumise aastase tegevuskava ülesannete täitmist, NATO ning programmi Partnerlus Rahu Nimel õppustel osalemist ning aktiivset kaasatöötamist Balti sõjalistes ühisprojektides.

Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 30. jaanuaril 2001

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid