Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi Presidendi Kantselei avaldus seoses Eesti Päevalehes 25. aprillil avaldatud artikliga Lennusadama ala kohta
26.04.2001

1. Sooviga kujundada ühtne nägemus Tallinna arhitektuursest arengust külastas Vabariigi President möödunud aasta 5 juunil linnapea, planeerimisameti töötajate ja Harju maavanema saatel Tallinna rannikuala, et tutvuda pealinna avamisega merele. Külastati ka Küti tänaval asuvate vesilennukite angaari, mille piirkonnas käis linnavalitsusega kooskõlastamata ehitustegevus.

2. Vabariigi President teavitas sellest ebaseaduslikust ehitustegevusest riigile kuuluvatel rajatistel kaitseministrit, keskkonnaministrit ja riigikontrolöri. President nõudis, et lõpetataks ebaseaduslik tegevus ning antaks hinnang juhtunule.

3. Keskkonnaminister Heiki Kranich teatas oma vastuses 21.07.2000 Vabariigi Presidendile, et keskkonnainspektsiooni inspektorid kontrollisid Lennusadamat ning avastasid seaduserikkumised ja esitasid materjalid halduskaristuste määramiseks Tallinna halduskohtule.

4. Riigikontrolör teatas oma vastuses 08.08.2000 Vabariigi Presidendile, et riigile on Lennusadamas toimunu tõttu tekkinud nii varaline kui ka moraalne kahju, kuna on näidatud pikaajalist suutmatust tagada seaduslikku korda. Seoses kohtuvaidlusega ei ole riigil võimalik tegelikku kontrolli teostada ning pole ka legaalseid võimalusi vara säilimise tagamiseks.

5. 25. augustil 2000 aastal otsustas Tallinna linnakohus, et lennusadama ala kuulub riigile. Edasine kohtumenetlus Lennusadamaga seonduvalt jätkub. Vara valitsejaks on justiitsministeerium.

6. Eilsel kohtumisel peaministriga kinnitas peaminister selgitusena Vabariigi Presidendi arupärimisele seoses Eesti Päevalehes esitatud seiskohtadega, et Lennusadama alad jäävad riigi omandisse ning neid ei munitsipaliseerita.

7. Vabariigi President kinnitas täna veel kord, et Eesti kohtute pädevuses on kõik õiguslikud küsimused, välja arvatud Eesti Vabariigi õigus ja kohustus teostada suveräänset võimu Eesti Vabariigis. Nimetatud rand koos lennubaasiga kuulus enne Eesti okupeerimist Eesti kaitseministeeriumile ja võeti 22. ja 23. juunil 1940 sundkorras kasutusele Punaarmee poolt. Sellest vägivallast ei ole sündinud mitte mingisuguseid uusi õiguslikke seoseid. President ootab Vabariigi Valitsuselt Eesti suveräänsuse ja täitevvõimu teostamist ka sellel alal.

8. Viimase kinnituseks saatis Vabariigi President täna kirjad riigikontrolörile ja justiitsministrile.


Vabariigi Presidendi Kantselei
Kadriorus 26. aprillil 2001

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid