Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi Presidendi 14. juuni 2001. aasta avaldus totalitarismi kuritegude kohta
14.06.2001

Eesti mäletab ja meenutab kõiki neid Eesti Vabariigi ja välisriikide kodanikke, kes kommunistliku ja natsistliku okupatsiooni ajal Eestis kaotasid oma elu, vabaduse, perekonna või omandi. Äsjased mälestustalitused ja “Murtud Rukkilille” andmine enam kui 10 000 veel elus olevale totalitaarrežiimi ohvrile avalikkuse laial osavõtul tõestas, et Eesti rahvas oskab andestada, kuid ei ole valmis unustama inimsusvastaseid kuritegusid. Inimsusevastaste kuritegude unustamine tähendaks ukse avamist uutele kuritegudele, tähendaks seda, et inimsusvastased kuriteod võivad korduda Euroopas.

Seepärast tervitan Riigikogu soovi kavandada avaldust, mis tunnistaks ohvriterohke kommunistliku režiimi võrdselt kuritegelikuks natsistide režiimiga. Hitler-Stalini paktiga vallandunud Teises maailmasõjas ja vastupanuliikumises kaotas Eesti Vabariik kümnendiku oma kodanikest. Ühemiljonilise rahva jaoks tähendas riigi poliitilise juhtkonna, ohvitserkonna, omavalitsustegelaste ja haritlaskonna mahalaskmine, perekondade küüditamine ja nende omandi konfiskeerimine okupatsioonivõimude poolt kuritegelikku meetodit rahva kui terviku hävitamiseks. Selle eest kannavad võrdselt vastutust niihästi Nürnbergi protsessil kuritegelikuks kuulutatud NSDAP oma juhtkonna ja jõustruktuuridega kui ka seni kuritegelikuks kuulutamata ÜK(b)P – NLKP oma poliitbürooga ja sellele allutatud jõustruktuuridega – NKVD-NKGB, KGB, troikad ning loendamatud muud repressiivorganid, kellele totalitaarne võim andis õiguse surmaotsuste ja muude karistuste langetamiseks kohtuvälisel teel. Need organisatsioonid on kuritegelikud ja nende poolt läbi viidud genotsiid, inimsusvastased ja sõjakuriteod on aegumatud. Eesti õigus tugineb rahvusvahelisele õigusele ega käsita kuritegelikku organisatsiooni kuulumist karistatava teona. Vastutust kannab ikkagi vaid isik, kelle puhul sõltumatu kohus on kindlaks teinud tema osaluse inimeste tapmises, perekondade küüditamises, mahajäetud vara omastamises. Totalitaarsete režiimide kuulutamine kuritegelikuks, sõltumata sellest, kas nad ise on nimetanud või nimetavad ennast vasak- või parempoolseks, tuleneb eestlaste, nagu ka lätlaste või leedulaste ajaloolisest kogemusest, ning ma ei kahtle, et meie ajalooline kogemus on väärtuslik lisa Euroopa Liidu õigussüsteemile ja demokraatliku maailma eneseteostamisele.


Lennart Meri

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid