Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President jättis sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse välja kuulutamata
26.06.2001

President Lennart Meri jättis välja kuulutamta Riigikogus 6. juunil vastu võetud ''Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse'', kuna see on vastuolus ''Põhiseadusega'' ning ''Valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seadusega''.

''Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse'' § 12 punktiga 4 muudeti ''Sotsiaalhoolekande seaduse'' § 22 lõiget 3, mille alusel toimetulekutoetust määrab ja maksab valla- või linnavalitsus seadusega kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras valla- või linnaeelarvesse riigieelarvest ja riiklikest maksudest laekunud vahenditest. Seega on valla- ja linnavalitsusele pandud toimetulekutoetuse maksmise kohustus, mis vastavalt põhiseaduse § 28 lõikele 2 on riigi ülesanne. Riik peab garanteerima üldise sotsiaalse põhiõiguse – õiguse toetusele puuduse korral. Toimetulekutoetuse eesmärk ei ole eelarvetulude jaotamine elanike vahel, vaid eelarve tulude jaotamine puuduse all kannatavatele inimestele. Inimväärika elu tagamine kõikidele Eesti elanikele on põhiseaduse § 28 lg 2 järgi riigi ülesanne, mitte kohaliku elu küsimus.

''Sotsiaalhoolekande seaduse'' § 22 lõige 3 muudetud kujul sätestab, et toimetulekutoetuse maksmine toimub riigieelarvest ja riiklikest maksudest laekunud vahenditest. Samas ei ole reguleeritud riigieelarvest vastavate sihtotstarbeliste summade kohalike omavalitsuste eelarvesse eraldamise kord ja selgelt välja toodud finantseerimise allikad. Riiklikest maksudest valla- või linnavalitsuse eelarvesse laekuv osa ei ole vaadeldav riiklike ülesannete täitmise eest makstava tasuna. See on kohalike omavalitsuste tulu, mis on vajalik neile oma põhiülesannete täitmiseks. Kehtestatud regulatsioon ei taga kohalikele omavalitsustele võrdseid võimalusi puudust kannatavate inimeste toetamiseks, kuna nende tulubaas sõltub eelkõige üksikisiku tulumaksu laekumistest, mis on kohalike omavalitsuste lõikes väga erinev. Sellega ei ole tagatud kõigi puudustkannatavate inimeste võrdne kohtlemine. Põhiseaduse § 12 aga keelab igasuguse diskrimineerimise.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 26. juunil 2001

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid