Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President jättis välja kuulutamata kirikute ja koguduste seaduse
29.06.2001

Vabariigi President ei kuulutanud välja Riigikogus 13. juunil vastu võetud ''Kirikute ja koguduste seadust'', kuna seaduses on ebaproportsionaalsed piirangud usuvabaduse teostamisele usuliste ühenduste kaudu.

Eile pöördus Vabariigi Presidendi poole seisukohaga Eesti Kirikute Nõukogu. Nõukogu arvamusel võib seadus praeguses sõnastuses takistada Eestis traditsiooniliselt tegutsevate kirikute ja koguduste liitude seadusejärgset kandmist registrisse. Ühe näitena toodi esile Seitsmenda Päeva Adventistide Eesti Liitu.

Vabariigi President konsulteeris enne otsuse langetamist õiguskantsler Allar Jõksiga.

Vabariigi Presidendi Kantselei konsulteeris usuvabaduse eksperdi, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse õppejõu mag. iur. M. Kivioruga.

Vabariigi President tõi oma otsuses välja järgmist:

Vastuvõetud seaduse ülesanne on põhiseadusega igaühele tagatud usuvabaduse teostamiseks sätestada kirikute, koguduste, koguduste liitude, kloostrite ja usuühingute liikmeks astumise kord ning nende tegevuse reguleerimine (§ 1). Seaduse §-d 2 ja 4 sätestavad, et kõik usulised ühendused kuuluvad mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisele.

Vastuvõetud seaduse § 14 lg 3 näol on tegemist religioossete ühenduste (usuliste ühenduste) autonoomia sfääri tungimisega. § 14 lg 3 kehtestab, et ''Registripidaja ei kanna registrisse kirikut või koguduste liitu, kelle alaline või ajutine haldus- või majandusjuhtimine toimub või kelle otsused kinnitatakse kiriku või koguduste liidu väljaspool Eestit tegutseva juhi või kõrgema organi poolt''. Religioossete ühenduste autonoomia kuulub kollektiivse usuvabaduse kategooriasse, mis on kaitstud peamiselt põhiseaduse §-dega 40, 48, 19 lg 1 ning §- ga 9 lg 2.

Religioossete ühenduste autonoomia piiramine nagu kõigi põhiõiguste ja vabaduste piiramine peab olema vastavalt põhiseaduse §-le 11 kooskõlas põhiseadusega, vajalik demokraatlikus ühiskonnas ja see piiramine ei tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Vastavalt Eesti Kirikute Nõukogu seisukohale puudutab kirikute ja koguduste seaduse vastav säte mitmeid Eestis traditsiooniliselt tegutsevaid religioosseid ühendusi ja võib takistada nende seadusjärgset kandmist registrisse. Nimetatud piirang ei sisaldunud ka 1993. aastal vastu võetud ''Kirikute ja koguduste seaduses'' (RT I 1993, 30, 510). Ei ole näha ühtegi põhjust, miks uus seadus peaks §-s 14 lg 3 toodud piirangu lisama.

Presidendi otsuse leiate Internetis aadressil www.president.ee.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 29. juunil 2001

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid