Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President kuulutas välja kaheksa seadust
03.07.2001

President Lennart Meri kirjutas täna alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 13. juunil vastu võetud “Postiseadus”, “Käibemaksuseadus”, “Kutseõppeasutuse seaduse, rakenduskõrgkooli seaduse, Eesti Vabariigi haridusseaduse ja keeleseaduse muutmise seadus”, “Riigivapi seadus”, “Relvaseadus”, “Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni (Nr 182) “Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamine” ratifitseerimise seadus”, “Hariduses, teaduses ja muus kultuurivaldkonnas kasutatavate esemete sisseveo kokkuleppe ja selle protokolliga ühinemise seadus” ja 14. juunil vastu võetud “Kriminaalmenetluse koodeksi, Eesti Vabariigi seaduse““Eesti NSV kriminaalkoodeksi” uue redaktsiooni - kriminaalkoodeksi kehtestamise kohta”, kriminaalkoodeksi, haldusõiguserikkumiste seadustiku ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus”.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 3. juulil 2001

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid