Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President jättis välja kuulutamata “Politseiteenistuse seaduse ja politseiseaduse muutmise seaduse”
04.07.2001

President Lennart Meri kirjutas täna alla otsusele jätta välja kuulutamata Riigikogus 13. juunil vastu võetud “Politseiteenistuse seaduse ja politseiseaduse muutmise seadus”, kuna seaduse § 12 punkt 2, millega muudetakse “Politseiteenistuse seaduse” § 51 lõikeid 6 ja 7 on vastuolus põhiseaduse §-ga 12.

Nimetatud sättega täiendatakse “Politseiteenistuse seaduse” § 51 lõikega 6, mille kohaselt isikul, kes on politseiteenistusest vabastatud pärast 1991.aasta 1. märtsi seoses pensionile jäämisega ja kes saab pensioni “Väljateenitud aastate pensionide seaduse” alusel, on õigus kuni 2003. aasta 1. jaanuarini esitada taotlus pensioni ümberarvutamiseks politseiametniku pensioniks. See õigus ei laiene isikule, kellele oli küll määratud pension “Väljateenitud aastate pensionide seaduse” alusel, kuid kes on üle läinud riiklikule vanaduspensionile.

President leiab, et ebavõrdselt koheldakse politseiteenistusest peale 1991. aasta 1. märtsi lahkunud isikuid, kes käesoleval ajal saavad väljateenitud aastate pensioni ja isikuid, kes on selle pensioni juba seaduse alusel ümber vormistanud riiklikuks vanaduspensioniks. Taoliseks diferentseerimiseks peab olema mõistlik, asjakohaselt veenev põhjus. Pensionil olevate ja teenistusest lahkunud endiste politseiametnike sisuliselt vanusest olenev ebavõrdne kohtlemine on meelevaldne ja ebaproportsionaalne.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 4. juulil 2001

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid