Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi President kuulutas välja üheksa seadust
09.12.1998

President Lennart Meri kuulutas eile õhtul välja Riigikogus 18. novembril vastu võetud Loomastiku kaitse ja kasutamise seaduse, 19. novembril vastu võetud Korteriomandiseaduse § 24 muutmise seaduse, 24. novembril vastu võetud Riigikogu töökorra seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse. President kuulutas välja ka Riigikogus 25. novembri vastu võetud Mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse, Riiklike elatusrahade seaduse, soodustingimustel vanadus-pensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seaduse, Kalapüügiseaduse § 15 muutmise seaduse, Teraviljaseaduse § 7 muutmise seaduse ning Patendiseaduse muutmise seaduse.

President jättis välja kuulutamata Riigikogus 18. novembril vastu võetud Alkoholiseaduse. President leiab, et seaduse § 21 ja 26 on vastuolus põhiseadusega. Põhiseaduse § 104 punktist 14 tulenevalt tuleb seadus, mille § 38 ja 40 reguleerivad haldusõigusrikkumise või kriminaalasja kohtus menetlemise korda, vastu võtta Riigikogu koosseisu häältenamusega.

Seaduse § 21 lõiked 1 ja 2 sätestavad, et alkoholi võib soetada vaid kehtivat tegevusluba omavalt ettevõtjalt ning soetatud alkohol peab olema tähistatud, sellega pannakse alkoholi ostjale sisuliselt kohustus kontrollida, kas müüjal on alkoholi käitlemise tegevusluba ja kas vastav alkoholipartii on tähistatud. Samuti eeldab seadus soetaja kohustust omada infot ostetud alkoholi registrisse kandmise ja ehtsuse kohta. Põhiseaduse § 11 järgi tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega ja need piirangud peavad olema vajalikud. Kuna alkoholi puhul on tegemist laiatarbekaubaga, siis ei saa alkoholi käitlevatele ettevõtjatele ettenähtud nõudeid laiendada füüsilisest isikust alkoholi ostjatele.

Seaduse § 26 sätestatud norm, mille kohaselt alkoholi tootmiseks kasutatavad ruumid ja tehnilised vahendid peavad olema alkoholi tootva ettevõtja omad, on vastuolus põhiseaduse paragrahvidega 12 ja 31. Põhiseaduse § 31 kohaselt on kõigil õigus tegeleda ettevõtlusega. Põhiseaduse § 12 alusel on kõik seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida, sealhugas tema varalise seisundi tõttu.

President peab vajalikuks seadust uuesti arutada ja viia kooskõlla põhiseadusega.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 9. detsembril 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid