Ametlikud teated
Otsing ametlikest teadetest
 
prinditav dokument

Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu arutas ajakirjandusküsimusi
18.12.1998

Vabariigi Presidendi Akadeemiline Nõukogu arutas oma eilsel, selle aasta viimasel istungil Eesti ajakirjanduse hetkeolukorda ja suundumusi.

Kolmikettekandega esinesid professor Marju Lauristin Tartu Ülikooli sotsioloogiateadustkonnast, Tartu Ülikooli meediaõppejõud Tiit Hennoste ja Avaliku Sõna Nõukogu aseesimees, Tartu Ülikoooli ajakirjandusõppejõud Halliki Harro. Ettekannetele järgnes elav arutelu ajakirjanduse olukorra ja probleemide üle.

Professor Lauristin tutvustas kuulajatele Eesti ajakirjanduse sotsiaalset tausta, esitas konkreetseid arvandmeid meediakasutuse kohta Eestis, tutvustas muudatusi ja suundumusi ajakirjanike vanuselises struktuuris viimasel 10 aastal. Samuti andis professor Lauristin ülevaate sellest, milliseid konkreetseid väljaandeid jälgivad Eesti elanikud ja arvamusliidrid.

Tiit Hennoste tutvustas konkreetseid tulemusi päevalehtede uudiste analüüsimisel, võrdles uudiseid konkreetsetes ajalehenumbrites ja kõrvutuas neid samal päeval rahvusvahelistes ajalehtedes ilmunuga.

Halliki Harro kõneles ajakirjanduse eetikast ning puutepunktidest ajakirjaniku ja auditooriumi vahel. Ta tutvustas ka Avaliku Sõna Nõukogu tööd ja Eesti ajakirjanduseetika koodeksit.

Presidendi Akadeemiline Nõukogu otsustas oma 1999. aasta esimese istungi pidada märtsis. Järgmise aasta üldteemaks valiti Eesti teel 21. sajandisse ning esimesel istungil alustatakse arutelu regionaalpoliitika valdkonnast. Istungeid valmistab ette akadeemik Jaan Einasto koostöös professor Marju Lauristiniga.


Presidendi Kantselei pressiteenistus
Kadriorus 18. detsembril 1998

 

tagasi | ametlike teadete arhiiv | avalehele

© 2001 Vabariigi Presidendi Kantselei
Telefon: 631 6202 | Faks: 631 6250 | sekretar@vpk.ee
Offizielle Nachrichten Press Releases Ametlikud teated Sisevisiidid Välisvisiidid